Yhteinen kurssi

MATEMATIIKAN YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS

Pakollinen kurssi

MAY1 Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus

Tutustutaan lukiomaiseen matematiikan opiskeluun. Vahvistetaan pohjaa matematiikan opinnoille ja opitaan näkemään matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena välineenä selitettäessä ja hallittaessa erilaisia yhteiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä.