Matematiikka

Pitkä vai lyhyt matematiikka

Lukioon tullessaan joudut valitsemaan joko pitkän tai lyhyen matematiikan. Lukion ensimmäinen kurssi on kaikille samansisältöinen, mutta siitä eteenpäin opiskellaan joko pitkää tai lyhyttä matematiikkaa. Kurssin aikana voi harkita vielä omaa matematiikan valintaansa. Pitkällä matematiikalla on neljä pakollista kurssia enemmän kuin lyhyellä, joten sitä opiskellaan koko lukioajan tauotta.

Pitkä matematiikka vaatii enemmän ponnisteluja, matemaattista lahjakkuutta ja kiinnostusta matematiikkaan. Mikäli sinulla on peruskoulussa matematiikka sujunut hyvin (arvosana 8-10), pidät matematiikasta tai harkitset teknillistä, lääketieteellistä tai luonnontieteellistä ammattia ( esim. diplomi-insinööri, lääkäri, arkkitehti, fyysikko, kemisti) pitkä matematiikka kannattaa valita. Pitkästä matematiikasta on hyötyä muiden aineiden opiskeluun muutenkin, vaikka et haaveilisikaan em. aloista.

Pitkän matematiikan voit vaihtaa lyhyeen matematiikkaan lukio-opintojesi aikana sopimalla asiasta opinto-ohjaajan kanssa.

 

Matematiikan oppimäärän vaihtaminen

Matematiikan oppimäärää vaihdettaessa pitkästä lyhyeen kursseja luetaan hyväksi seuraavasti: MAA2 → MAB2, MAA3 → MAB3, MAA6 → MAB7 ja MAA8 → MAB4 ja MAA10 → MAB5. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot voivat olla lyhyen oppimäärän paikallisia syventäviä tai paikallisia soveltavia kursseja opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Jos opiskelija pyytää, hänelle tulee järjestää mahdollisuus lisänäyttöihin osaamistason toteamiseksi. Siirryttäessä lyhyemmästä pitempään oppimäärään voidaan opiskelijalta edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana harkitaan uudelleen.

Pitkän matematiikan hylätty kurssi (arvosana 4 ), jolle ei ole vastaavaa kurssia lyhyellä matematiikalla, merkitään arvioinnilla H (hylätty) eikä sitä lasketa kurssiksi lopulliseen kurssimäärään.

 

Opiskelija voi opiskella myös toisen oppimäärän kursseja oppimäärää vaihtamatta. Tällöin kyseiset kurssit voidaan lukea hyväksi opiskelijan varsinaisen oppimäärän paikallisiksi syventäviksi tai paikallisiksi soveltaviksi kursseiksi opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla.