Opiskelusuunnitelman tarkastus ykköset 2021-2022

7.12.2021

Ryhmänohjauksessa 7.12. läpikäyty opiskelusuunnitelman tarkistusohjeistus powerpoint-linkkinä. Asiasta vielä ryhmänohjaus omassa ro-ryhmässä ke 15.12.2021

https://seutuluokka-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/paivi_poutiainen_edu_kangasala_fi/ESWKRbgeC7lOltLpmqJAd9UBcp-VvyiQKcdVjw42A4yZRQ?e=1qXHU4