Treen kesäyliopiston ja aikuislukion kesän kursseja

1.3.2021

Tampereen kesäyliopisto järjestää yhteistyössä Tampereen kaupungin lukio- ja ammatillisen koulutuksen kanssa kesäkuussa 2021 seuraavat lukiokurssit:
▪ Historia: HI1, HI2, HI3
▪ Yhteiskuntaoppi: YH1, YH2, YH3
▪ Filosofia: FI1, FI2
▪ Uskonto: UE2
▪ Biologia: BI2
▪ Lyhyt matematiikka: MAB05, MAB06
▪ Pitkä matematiikka: MAA10
▪ Englanti: ENA3
▪ Ruotsi: RUB5
Kurssit järjestetään aikavälillä 7.-23.6.2021. Kurssit toteutetaan biologian ja ruotsin kurssia lukuun ottamatta lähiopetuksena, mikäli se on koronatilanne huomioiden mahdollista. Kaikilla kursseilla on kuitenkin mahdollisuus myös etäosallistumiseen, ellei opiskelija jostain syystä voi osallistua lähiopetukseen. Lähiopetus järjestetään päiväaikaan Tampereen klassillisen lukion tiloissa.
Opiskelijat saavat kurssisuorituksestaan todistuksen, jolla he hakevat hyväksilukua omassa oppilaitoksessaan.
Lukiokursseille ilmoittaudutaan Korota-tarjottimen kautta viimeistään 19.5.2021. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on avautunut 19.2.
Kurssimaksu on 50 euroa/kurssi, ja se laskutetaan opiskelijalta itseltään. Koulutuksen järjestäjälle (lukiolle tai Tredulle) lukiokursseista ei tule laskua.


Opiskelijan Korota-tarjottimella näkemä teksti on valitettavasti harhaanjohtava: ”Kun täytät alla olevasta Ilmoittaudu opintojaksolle -linkistä avautuvan ilmoittautumislomakkeen, se menee opinto-ohjaajallesi, joka voi hyväksyä tai hylätä ilmoittautumisesi, ja sen jälkeen oppilaitoksesi rehtorille/koulutuspäällikölle, joka päättää maksuttoman opinto-oikeuden myöntämisestä.” Lukiokurssit ovat kuitenkin kaikille maksullisia (50 euroa). Korota-tarjottimella on vakioteksti, joka pätee opiskelijan ilmoittautuessa avoimiin korkeakouluopintoihin. Valitettavasti tekstiä ei pysty muokkaamaan niin, että se olisi lukiokurssien osalta totuudenmukainen.


Tarjotin sijaitsee osoitteessa http://korota.blogit.tampere.fi/.


Tampereen aikuislukion kurssitarjonta kesällä 2021
o abikurssit elokuussa:
▪ äidinkieli
▪ englanti
▪ ruotsi
▪ lyhyt matematiikka
Aikuislukion kesäkurssit ovat kaikille avoimia. Kurssit eivät tule Korota-tarjottimelle, vaan niille ilmoittaudutaan aikuislukion verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti.


Tampereen kesäyliopiston opintotarjonta
Reaaliaineiden kertauskurssit abiturienteille heinä-elokuussa:
▪ biologia
▪ fysiikka
▪ historia
▪ kemia
▪ maantiede
▪ psykologia
▪ terveystieto


Avoin korkeakouluopetus (runsas tarjonta kieliä ja muita yliopistollisia oppiaineita
Kesäyliopiston kurssien tiedot julkaistaan maaliskuun aikana ja niille ilmoittaudutaan Korota-tarjottimen kautta viimeistään 31.5.2021. Moniin kesäyliopiston avoimiin yliopisto-opintoihin ilmoittautumisaika päättyy jo aiemmin, koska suuri osa opinnoista alkaa toukokuussa tai kesäkuun alussa.
Korota-tarjottimelta ilmoittautuminen menee sähköisesti ensin opinto-ohjaajan ja hänen jälkeensä rehtorin hyväksyttäväksi, minkä jälkeen opinnot järjestävä oppilaitos saa tiedon ilmoittautumisesta. Opiskelija saa sähköpostitse tiedon ilmoittautumisensa hyväksymisestä tai hylkäämisestä.


Opiskelijoilta perittävät maksut
Tampereen kesäyliopiston kesällä järjestämillä reaaliaineiden kertauskursseilla opiskelijan omavastuuosuus hinnasta on 50 euroa/kurssi kaikille yhteistyösopimuksen tehneiden lukioiden opiskelijoille. Muille kurssimaksu on 150 euroa. Kesäyliopisto laskuttaa lukion ylläpitäjän osuuden 100 euroa/kurssi kaikkien opiskelijoiden osalta kerralla vuoden lopulla, ellei muuta ole sovittu.
Kesäyliopiston avoimena korkeakouluopetuksena järjestettäville opintojaksoille yhteistyö-lukioiden opiskelijat voivat saada opinto-oikeuden maksutta, mikäli oman oppilaitoksen rehtori hyväksyy ilmoittautumisen. Kesäyliopisto laskuttaa kurssimaksun yhteistyösopimuksen mukaisesti jälkikäteen lukion ylläpitäjältä.


Yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat oppilaitokset
Tällä hetkellä yhteistyösopimuksen piiriin kuuluvat Tampereen, Akaan, Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Pälkäneen, Vammalan ja Ylöjärven lukiot sekä Tampereen seudun ammattiopisto Tredu. Edellä mainittujen oppilaitosten opiskelijat voivat ilmoittautua Korota-tarjottimen kautta kesällä järjestettäville lukion opetussuunnitelman mukaisille kursseille ja reaaliaineiden kertauskursseille sekä kesäyliopiston järjestämiin avoimiin korkeakouluopintoihin. Aikuislukion aineopiskelijat eivät kuulu sopimuksen piiriin.
Ikaalisten, Mäntän, Parkanon, Punkalaitumen, Valkeakosken, Virtain sekä Väinö Linnan lukion sopimus koskee vain avointa korkeakouluopetusta.


Ohjaus ja harkinta opinto-oikeutta myönnettäessä
Opinto-ohjaajan on mahdollisuuksien mukaan hyvä keskustella opinto-oikeutta hakevan opiskelijan kanssa hänen edellytyksistään osallistua opintoihin ja suorittaa niitä lukio-opiskelun sekä mahdollisen kesätyön ohella, jotta vältyttäisiin turhilta keskeyttämisiltä ja peruutuksilta.
Opintojen peruminen
Opiskelijan tulee perua ilmoittautumisensa, jos hänelle tulee este osallistua opintoihin. Jos opinto-oikeutta ei ole peruttu, mutta opiskelija jättää saapumatta kurssille tai keskeyttää sen muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu häneltä itseltään. Ilmoittautumista ei voi perua Korota-tarjottimen kautta, vaan se tehdään sähköpostitse osoitteella toimisto@tampereenkesayliopisto.fi.


Maksulliset abi- ja lukiolaiskurssit Tampereen kesäyliopistossa
Korota-tarjottimella julkaistavien kurssien lisäksi Tampereen kesäyliopiston tarjonnassa on kaikille kokonaan maksullisia lukiolais- ja abikursseja sekä Abitti-valmennuksia, joista löytyy tietoja kesäyliopiston kotisivujen kautta https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutukset/abi-ja-lukiolaiskurssit. Näille kursseille ilmoittaudutaan kesäyliopiston sivujen kautta (ei Korota-tarjottimen kautta).