Terveysturvalliset järjestelyt lähiopetuksessa

17.1.2022

Tässä koronatilanteesta johtuvat terveysturvallisuustoimenpiteemme listattuna alla.

Tilanteesta huolimatta toivon kaikille onnellista uutta vuotta ja energiaa talven opintoihin!

 

Lähiopetuksessa on tärkeää edelleen muistaa

Turvaetäisyydet, suoran kosketuksen välttäminen

 • Koulussa vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa muiden kanssa.
 • Opetusjärjestelyissä panostetaan väljyyteen ja hygieniaan.
 • Pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä. Välituntisin opetustilat pidetään auki, jotta opiskelijoilla on mahdollisimman paljon tilaa välitunnin viettoon. Ulkoilua välituntisin suositellaan.
 • Opetushenkilöstön yhteisiä kokoontumisia (esim. opettajainkokoukset) vältetään ja yhteydenpidossa hyödynnetään ensisijaisesti etäyhteyksiä.

Hygienia

 • Ks. linkki THL:n ohjeisiin.
 • Huolehditaan riittävästä käsien pesusta.
 • Koulussa on tarjolla käsidesiä.
 • Muistetaan oikea yskimishygienia.

Maskit

 • Maskisuositus voimassa edelleen. Maskien käyttö on tärkeää ja pyydämme kaikkia huolehtimaan tästä, ellei oma terveystilanne maskin käyttöä estä.
 • Oppivelvolliset (= lukion 1. vuoden opiskelijat) saavat halutessaan maskeja koululta.
 • Myös muiden lukiolaisten käyttöön on varattu jonkin verran maskeja tilanteisiin, joissa heillä ei ole omia maskeja mukana tai ne ovat yllättäen loppuneet.

Ruokailu

 • Ruokasalia käytetään porrastetusti. Porrastusaikataulu Wilman tiedotteissa (maanantaina 10.1.)
 • Hygieniasta huolehditaan tartuntatautilain 58 c §:n edellyttämällä tavalla ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana.

Välitunnit

 • Ks. edellä turvaväleistä: Pyritään siihen, että samassa tilassa on mahdollisimman vähän henkilöitä.
 • Välituntisin opetustilat pidetään auki, jotta opiskelijoilla on mahdollisimman paljon tilaa välitunnin viettoon.
 • Ulkoilua välituntisin suositellaan.

Tilaisuudet, vierailut, muut toimijat

 • Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida.
 • Muiden kuin opiskelijoiden sekä koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella vältetään.
 • Opetushallituksen näkemyksen mukaan on perusteltua, että opiskeluhuollon ja terveydenhuollon henkilöstö, kuten kouluterveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi sekä puhe- ja fysioterapeutit ja kuntouttavan toiminnan henkilöstö, voivat tulla koulun tiloihin hoitamaan tehtäviään.
 • Mahdolliset opintoretket tehdään ottaen huomioon ohjeistukset. Mikäli retki voidaan tehdä siten, että ryhmä menee omalla kuljetuksellaan ja omana ryhmänään, voidaan se toistaiseksi toteuttaa.

Hengitystieinfektion oireissa kouluun ei saa tulla

Opetusjärjestelyt

 • Lähiopetuksesta koronan takia pois oleville järjestetään mahdollisuus seurata opetusta etänä, mutta opettaja ei ole velvoitettu opetuksen suoratoiston tallennukseen.
 • Suoratoisto on tilapäinen ratkaisu niille, jotka eivät poikkeuksellisesti pysty osallistumaan lähiopetukseen. Laadukas etäopetus ei toteudu lähiopetusta suoratoistamalla. Suoratoistona ei anneta kontaktiopetusta, vaan opiskelija ainoastaan seuraa opetusta. Suoratoistoa käytettäessä on hyväksyttävä, että opetuksen laatu ei vastaa lähiopetusta.
 • Mikäli kokonainen opetusryhmä on esimerkiksi karanteenin vuoksi etänä, opetus toteutetaan etäopetuksena.
 • Varaudumme myös mahdollisesti suurempiin poissaoloihin ja teemme opetusjärjestelyissä kaikkemme, että saamme turvattua opiskelijoidemme opintojen sujuvan etenemisen.
 • Opinto-ohjaukseen on mahdollista varata etäohjausaikoja (linkki opon ajanvaraukseen koulun kotisivuilla).

Jos jokin koulunkäyntiin liittyen askarruttaa, ole matalalla kynnyksellä yhteydessä

 • Rehtori Maria Kaakkolammi, p. 044 481 3133 (myös Wilma ja sähköposti)
 • Apulaisrehtori Tommi Helminen, p. 050 330 2988 (myös Wilma ja sähköposti)
 • Opinto-ohjaajat, erityisopettaja, ryhmänohjaajat ja aineenopettajat ovat tukenasi opintojen etenemisessä
 • Opiskeluhuollon palvelut ovat normaalisti käytettävissä, ks. yhteystiedot Wilmasta ja koulun kotisivuilta

Tärkeitä linkkejä:

Tartuntatautilaki

Tartuntatautilakiin on lisätty väliaikainen 58 c §, jossa säädetään toimenpiteistä koronavirusepidemian leviämisen estämiseksi, asettaa velvoitteita myös opetuksen järjestäjille. Pykälä on voimassa 30.6.2022 saakka.

Pykälän mukaan toiminnan järjestäjien on huolehdittava, että

1) asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien puhdistamiseen

2) asiakkaille ja osallistujille annetaan riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita vastaavia tartuntojen leviämistä estäviä käytänteitä koskevat toimintaohjeet

3) tilojen ja pintojen puhdistamista tehostetaan sen lisäksi, mitä muualla kyseisen toiminnan osalta puhdistamisesta säädetään.

Lisäksi pykälän mukaan tilojen hallinnasta vastaavan toimijan tulee järjestää osallistujien oleskelu sillä tavoin väljästi, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Tartuntatautilain 58 c § koskee sisätilojen lisäksi koulun alueeseen kuuluvia ulkotiloja.

Pykälää sovelletaan toiminnan järjestäjien lisäksi tilojen hallinnasta vastaavaan toimijaan.

Toimintaohjeiden antaminen koulussa toimiville voidaan toteuttaa toimintaan parhaiten sopivalla tavalla esimerkiksi kuulutuksin, kirjallisina ohjeina, opastetauluina, käytöstä ohjaavina kuvina ja merkintöinä tiloissa tai muulla vastaavalla tehokkaalla tavalla.

Tartuntatautilain mukaan aluehallintovirasto ja kunta valvovat toimialueillaan edellä kuvattujen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamista. Aluehallintovirasto ja kunta saavat tarkastaa valvomansa toimijan toiminnan sekä toiminnassa käytettävät tilat ja antaa määräyksen puutteiden ja epäkohtien korjaamisesta.