Kevään yo-kokeisiin ilmoittautumisesta ja erityisjärjestelyistä

23.11.2021

Kevään yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen

Kevään 2022 yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilman kautta (lomakkeet -> ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin). Täytä lomakkeeseen ne aineet, jotka sinun on tarkoitus kirjoittaa keväällä. Valitse onko aine pakollinen vai ylimääräinen. Tallenna lomake.

Tallennuksen jälkeen tulosta lomake (kanslian aulassa on tulostusmahdollisuus). Palauta allekirjoitettu lomake henkilökohtaisesti kansliaan. Saat mukaasi yo-tutkintolaskun. 

Ilmoittautumisaika:

ensimmäistä kertaa yo-kokeisiin osallistuvilla: 1.11. - 23.11.2021

syksyn 2021 yo-kokeisiin osallistuneilla: 1.11.-1.12.2021 (odota siis syksyn yo-kokeen tulokset, ennen kuin ilmoittaudut kevään yo-kokeisiin)

Korottajat: voit ilmoittautua sähköpostitse, anne.kivisto@kangasala.fi. Ilmoita syntymäaikasi, koko nimesi ja kirjoitettavat aineet. Saat paluupostissa laskun ja tunnukset Wilmaan.

 

Erityisjärjestelyjen hakeminen

Alla tiivistelmä YTL:n ohjeista SAIRAUDEN, VAMMAN, LUKIVAIKEUDEN TAI (muun esim. vaikeasta elämäntilanteen) PUOLTOLAUSEEN HUOMIOON OTTAMISESTA YLIOPPILASTUTKINNOSSA. 

Ohje: Erityisjärjestelyjen hakeminen YO-tutkintoon tulee tehdä samalla kun tutkintoon ilmoittautuu ensimmäistä kertaa mikäli erityisjärjestelyiden tarve on tiedossa lukioaikana. Erityisjärjestelyjä tulisi kuitenkin kokeilla lukioaikana, joten jos arvelet että tarvitset erityisjärjestelyjä ja olisit oikeutettu em. syillä niihin, ota viipymättä yhteys erityisopettajaan (Päivi Poutiainen; LUKIvaikeus) tai rehtoriin (Maria Kaakkolammi, muut erityistilanteet).

****

Millaisia tilanteita voidaan ottaa huomioon ylioppilaskokeita järjestettäessa?
"SAIRAUDEN, VAMMAN, LUKIVAIKEUDEN TAI (muun esim. vaikeasta elämäntilanteen) PUOLTOLAUSEEN HUOMIOON OTTAMINEN YLIOPPILASTUTKINNOSSA."

Tarkoittaa sitä, että jos kokelaan koesuoritusta on heikentänyt jokin erityisen painava peruste, ylioppilastutkintolautakunta voi ottaa tämän huomioon.

Jos kokelaalla on sairaus, vamma taikka luku- tai kirjoitushäiriö, hänen kokeensa voidaan järjestää poikkeavasti. Sama koskee kokelasta, joka on sairauden tai siihen rinnastettavan syyn vuoksi estynyt suorittamasta kokeita samalla tavalla kuin muut kokelaat. Vieraskielisillä kokelailla on myös mahdollisuus anoa lisäaikaa kokeiden suorittamiseen.

Ylioppilastutkintolautakunta päättää järjestelyjen käytöstä kokelaan tai hänen huoltajansa (alle 18v) tekemän hakemuksen perusteella.

Kyseeseen tulevia järjestelyjä voivat haitan asteen ja luonteen mukaan olla esimerkiksi:
• lisäaika sähköisessä kokeessa (2 tuntia)
• erillinen koetila tai yleisen koetilan osio, pienryhmätila, lepäämiseen tarkoitettu tila
• oikeus suurentaa kirjasinkokoa 
• oikeus käyttää suurempaa näyttöä 
• näkövammaisille kokelaille tarkoitetut tehtävät tekstitiedostoina cd-levyillä tai USBmuistilla tai pistekirjoituksena
• näkövammaisille kokelaille tarkoitetut korvaavat tehtävät
• ääniaineistoltaan rajoitettu koe


"Jos ylioppilaskokelaalla on sairaus tai vamma ja kokelas haluaa, että se otetaan huomioon ylioppilastutkinnossa, kokelaan tulee hankkia lääkärintodistus tai muu asiaa selvittävä puoltolause. Jos kokelaan erityisen vaikea elämäntilanne halutaan otettavaksi huomioon, siitä tulee hankkia selvitys tai puoltolause". Puoltolause tarkoittaa asiantuntijan lausuntoa kokelaan tilanteesta ja arvioita sen vaikutuksista koetilanteeseen tai kokeen arvosteluun.

Tavallisimpia tilanteita tai sairauksia ja vammoja, joiden perusteella ylioppilastutkinnon kokeisiin haetaan erityisjärjestelyjä, ovat erilaiset onnettomuudet/tapaturmat ja äkilliset sairastumiset, kuulovamma, näkövamma, CP-vamma, nivel- ja reumasairaudet, mielenterveyden häiriöt ja keskushermoston kehityksen häiriöt. Myös raskauden vuoksi henkilö voi hakea erityisjärjestelyitä niitä tarvitesaan.

Erityisjärjestelyillä pyritään luomaan mahdollisimman yhdenvertaiset ja kohtuulliset olot kokeiden suorittamiseksi. Kaikkia yksilöllisiä tarpeita ei voida kuitenkaan ottaa huomioon valtakunnallisessa tutkinnossa.

Ennen kuin kokelas ryhtyy hakemaan erityisjärjestelyitä ja hankkimaan lääkärinlausuntoa, hänen on neuvoteltava tarvittavista erityisjärjestelyistä sekä niiden toteuttamismahdollisuuksista lukion rehtorin kanssa. Erityisjärjestelyt tulee perustua lukioaikana tai aikaisemmin havaittuun erityisen tuen tarpeeseen.

Erityisjärjestelyhakemus lausuntoineen toimitetaan lautakuntaan viimeistään silloin, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran tutkintoon.
Keväällä kirjoituksensa aloittavien hakemus tulee olle YTL:llä 30.11.
 mennessä.  Tarkoittaa siis sitä että koululla hakemus täytyy olla  viimeistään maanantaina 22.11. HUOMAA AIKARAJAT!

Laajemmin ja tarkemmin ohjeet löytyvät osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Sairaus/fi/koesuoritusta_heikentava_syy.pdf