Koronatilanteeseen liittyvät toimintaohjeet

23.11.2020

Hyvä opiskelija!

Koronavirustilanne on maassamme kääntynyt nousuun. Opetushallitus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelevat oppilaitoksille ottamaan toiminnassaan käyttöön ennaltaehkäisevät toimet koronan leviämisen pysäyttämiseksi.

On meidän yhteinen asiamme ja etumme, että pyrimme omalla toiminnallamme pysäyttämään koronan leviämisen ja edistämään lähiopetuksen jatkumista mahdollisimman pitkään. Aiheeseen liittyvistä ohjeista muistutetaan ja muutoksista tiedotetaan opiskelijoille mahdollisimman usein. Ohjeita päivitetään valtakunnallisten linjausten mukaan.

Kangasalan lukiossa noudatetaan seuraavia varokeinoja koronatilanteen vuoksi:

Flunssaoireisena kouluun ei saa tulla lukiolle, jos tunnet flunssaoireita  

 • ota yhteys opettajaan sopiaksesi opinnoistasi ja
 • käy koronatestissä

Sosiaalisten kontaktien rajoittaminen

 • suuria tilaisuuksia ei järjestetä, vaan kokoonnutaan erillisinä ryhminä mahdollisimman paljon; hyödynnetään striimausta ja etäyhteyksiä

Koronavälit 1 - 2m

 • välitunnit vietetään mahdollisimman usein ulkona, kulkemisessa hyödynnetään kaikkia ulko-ovia
 • käytävillä tai muissa ahtaissa tiloissa ei saa ajautua liian lähelle toista, muistetaan turvaväli
 • luokkien ovet pidetään pääosin auki, että väljä oleskelu ja turvavälit ovat mahdollisia
 • turvavälit huomioidaan mennessä kaapistoille, välinevarastoihin, oville, eteisiin yms.
 • opettaja voi jakaa ryhmänsä, mikäli on mahdollista hyödyntää käytävä-, aula- tai ulkotiloja
 • opetuksessa vältetään runsaasti lähikontakteja sisältäviä työtapoja

Ruokailu toteutetaan ke 12.8. alkaen porrastetusti (oma linjasto) ruokalan kabinetissa erillisen aikataulun mukaan

Käsihygienia (toistuva pesu, käsidesi) aina luokkaan tullessa ja sieltä lähtiessä

 • mahdollisuuksien mukaan pidetään mukana omaa käsidesipulloa
 • käytetään mahdollisimman paljon henkilökohtaisia välineitä ja jollei se ole mahdollista, ne puhdistetaan mahdollisuuksien mukaan

Yskiminen aina vain paperiin tai kyynärtaipeeseen; ei toisen lähellä  

 • maskia saa käyttää, kun on opetellut sen oikeanlaisen käytön

Koronajärjestelyistä tiedotetaan tilanteen etenemisen mukaisesti. Järjestelyjen toimivuutta seurataan mm. kyselyn avulla. Mikäli koronatapauksia ilmenee, siirrytään joko osittain tai kokonaan etäopetukseen.

Lukuvuoden aikana tarjotaan tukiopetusta, kertauskursseja ynnä muuta oppimisen tukea, ohjausta sekä opiskelu- ja terveydenhuollon palveluja.

 

Hyvää alkavaa lukuvuotta ja terveyttä kaikille!

Silja Silvennoinen, rehtori