Abitodistusten jako

10.2.2020

Ma 10.2. klo 11.30 - 12 abitodistusten jako 

Kokoontuminen vihreille portaille

Kaikki paikalle!