Lukion ja aineen oppimäärä

Lukion oppimäärä sisältää minimissään 75 kurssin suorittamisen. Pakollisia on 47 tai 51 riippuen matematiikan tason valinnasta. Valtakunnallisia syventäviä kursseja on oltava oppimäärässä vähintään 10.

Valtakunnallisissa pakollisissa ja syventävissä kursseissa on ainekohtaisesti rajoitettu hylättyjen kurssien määrä suhteessa opiskelijan valitsemaan kurssimäärään seuraavasti:

1-2 kurssi: ei yhtään hylättyä sallittu

3-5 kurssia: 1 hylätty kurssi sallittu

6-8 kurssia: 2 hylättyä kurssia sallittu

9- kurssia: 3 hylättyä kurssia sallittu.

Mikäli sinulle tulee hylättyjä kursseja pyri suorittamaan ne hyväksytysti mahdollisimman pian seuraavassa uusintakuulustelussa. Seuraa omaa kurssikertymääsi ja ota tarvittaessa yhteys ryhmänohjaajaan tai opinto-ohjaajaan.

Hylättyjä koulukohtaisia kursseja ei lasketa lopulliseen kurssimäärään. Mikäli päättötodistuksen edellyttämä oppimäärä tulee muuten täyteen on opiskelijalla oikeus poistaa keskeneräiset syventävät ja soveltavat kurssit todistuksestaan ennen päättötodistuksen saamista. Oppiaineen päättöarvosana määräytyy niissä aineissa kurssiarvosanojen keskiarvosta pyöristettynä aritmeettisesti lähempään kokonaislukuun. Kuitenkin viimeisen opintovuoden opintomenestys voidaan ottaa huomioon korottavasti päättöarvosanaa määrättäessä. Päättötodistukseen tulevaa arvosanaa voidaan korottaa suullisissa kuulusteluissa eli tenteissä. Kunkin aineen tenttiin voi osallistua kerran.

Numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraistakielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia. Pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti kansliaan hyvissä ajoin ennen päättötodistuksen saamista sitä varten annetulla todistuskopiolla.