Erityispiirteet

Musiikkilinja ja Testostenorit
Matkalla
  • Laaja ja monipuolinen kurssitarjonta eri oppiaineissa
  • Laaja kielivalikoima (englanti, ruotsi, saksa, ranska, italia, venäjä, espanja)
  • Uudet ja modernit tilat
  • Tieto- ja viestintätekniikan tehokas pedagoginen hyödyntäminen oppimisessa
  • Tiivis yhteistyö ympäröivän yhteiskunnan opiskelu- ja työelämän kanssa
  • Laaja soveltavien kurssien tarjonta
  • Tasokas ja aktiivinen kansainvälisyysohjelma
  • Musiikkilinja